Politika zasebnosti

Politika zaščite osebnih podatkov

Vaše podatke obdelujemo izključno skladno s splošnimi pogoji zaščite podatkov (EU) 2016/679. V splošnih pogojih zaščite zasebnosti Vas želimo obvestiti o najbolj pomembnih točkah zaščite podatkov na naši spletni strani. Skladno s splošnimi pogoji o zaščiti podatkov Vam dajemo informacije o podrobnostih obdelave vaših osebnih podatkov.

Naš kontakt:

PRIMO TELEFONIJA d.o.o.

Šmartinska cesta 106

1000 LJUBLJANA

SI16826701

Tel.: (041) 365 – 365

e-mail: krsko@primo.si

POLITIKA ZASEBNOSTI / Izjava o varovanju osebnih podatkov

1.Splošno

Podjetje Primo Telefonija d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik), ki upravlja spletno trgovino Primo (https://primo.si/), se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine. Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi.

Oddaja naročila in naročanje na e-novice v naši spletni trgovini se obravnava kot strinjanje uporabnika, da ponudnik zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namen poslovanja, ki so potrebni za izdajo računa in pošiljanje izdelkov na uporabnikov naslov oz. da se uporabniku lahko pošlje e-novice s ponudbo spletne trgovine.

Ponudnik hrani osebne podatke uporabnika za obdobje, kot je določeno z zakonom.

Dostop do osebnih podatkov bo imel izključno ponudnik, ki bo poskrbel za varnost podatkov v skladu z zakonom. Zbranih podatkov ne bo v nobenem primeru koristil za druge namene, ki niso navedeni v teh pogojih, oziroma jih ne bo v nobenem primeru posredoval tretjim osebam. Podjetje lahko podatke v anonimni obliki uporabi za statistične namene.

 1. Osebni podatki in namen zbiranja

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo, morajo biti ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. Za potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke uporabnikov:

 1. ime in priimek (podatek je potreben za izstavitev računa),
 2. naslov in kraj bivanja (podatek je potreben za izstavitev računa),
 3. naslov za pošiljanje naročenega blaga
 4. naslov elektronske pošte (podatek potrebujemo za pošiljanje predračunov / računov, za komunikacijo z uporabnikom in za pošiljanje e-novic),
 5. telefonsko številko (podatek je potreben za hitro komunikacijo v povezavi z naročilom ali nove dobave izdelkov in v posameznih primerih za dostavo),

  3. Piškotki in IP naslovi

Ponudnik vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Ponudnik lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Ponudnik lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti ponudnik zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

 1. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov (obveščanje uporabnikov)

Uporabniki so v primeru oddaje naročila ali prijave na e-novice uvrščeni na e-poštni seznam, ki ga uporabljamo za občasno pošiljanje marketinških sporočil (novic, posebnih akcijskih ponudb, dogodkih) in sporočil v obliki elektronskih pisem. Če boste eksplicitno izrazili, da ne želite prejemati teh sporočil, bomo to takoj upoštevali. V vsakem poslanem informativnem elektronskem sporočilu bo jasno razvidna tudi možnost za odjavo od teh sporočil.

Uporabnik, ki se je naročil na prejemanje marketinških sporočil v obliki elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja elektronska poštna obvestila na njegov elektronski naslov, ki ga je vpisal ob prijavi. Soglaša tudi, da ponudnik podatke, vpisane ob prijavi, hrani in obdeluje na način, kot je opredeljen v teh Splošnih pogojih o varovanju podatkov.

Elektronska obvestila ponudnika so lahko informativne narave in se nanašajo na ponudnikove storitve (nasvete, promocijski material, akcije in ugodnosti in druga sporočila o storitvah podjetja). Uporabnik pa tudi soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila ponudnika ali tretjih oseb.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik beleži podatke o tem, kateri uporabnik je prebral določeno elektronsko poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je pogledal. Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ ali vsebine bodočih elektronskih poštnih obvestil, ki jih pošlje določenemu uporabniku.

Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik vse podatke, ki jih zbere v okviru izvajanja storitve za uporabnika, uporablja za lastne potrebe brez omejitev, vključno s tržnimi analizami in prilagajanjem lastnih produktov in storitev ugotovitvam analiz.

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove uporabnikov, ki tega poprej niso odobrili, oziroma pošiljanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, je izrecno prepovedano in se smatra kot grobo kršenje splošnih pogojev.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da bo v primeru uporabe storitve v nasprotju z veljavno zakonodajo ponudnik v polni meri sodeloval s pristojnimi državnimi organi.

Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, GLS ipd.) bo ponudnik zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo ponudnik stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

 1. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

 1. Pravica do preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki jo pošljete ponudniku na krsko@primo.si

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za posameznika nima nobenih negativnih posledic ali sankcij. Vendar pa je možno, da ponudnik posamezniku po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo več mogel nuditi posamezne ali več svojih storitev, če gre za storitve, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoče nuditi (npr. prilagojeno obveščanje).

 1. Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od ponudnika dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in informacije iz prvega odstavka 15. člena Splošne uredbe. Ponudnik zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Skladno z 12. členom Splošne uredbe se informacije, zagotovljene na podlagi 13. in 14. člena, ter vsa sporočila in ukrepi, sprejeti na podlagi členov 15. do 22. in 34. člena, zagotovijo brezplačno.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, lahko ponudnik: a) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja

informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali b) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo. Ponudnik nosi dokazno breme, da je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, in če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki, ki je splošno uporabljana.

 1. Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 1. Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, ponudnik pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

(b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava posebnih vrst podatkov;

(c) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

(d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

(e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za ponudnika;

(f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

Zgoraj navedeno ne velja, če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 1. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Uporabnik ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri ima kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če meni, da obdelava osebnih podatkov v povezavi z njim krši predpise o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik ima pravico, da pisno na sedež ponudnika ali po e-pošti na naslov krsko@primo.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

 

 1. Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih podjetje Primo telefonija d.o.o. zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.